Ontstaan MundoRado Reizen

MundoRado Reizen is in 2003 opgericht onder de naam Stichting Gehandicaptenreizen. De stichting is in september 2003 opgericht door Marc de Vries, Mark Wittebrood en Frans de Pater.  
 
De stichting is opgericht omdat uit persoonlijke ervaring van de oprichters was gebleken dat reizigers op reguliere groepsreizen niet ‘blij’ zijn met mensen met een lichamelijke beperking. De extra organisatie en aandacht die dit met zich meebrengt, wordt veelal als probleem of als vertragend ervaren en daarnaast is het meenemen van een rolstoel of rollator vaak niet mogelijk.
 
Om mensen met een lichamelijke beperking niet te weerhouden van het ondernemen van een dergelijke reis, organiseert MundoRado Reizen onder andere verre reizen die zo samengesteld zijn dat de reis en de excursies voor deze speciale doelgroep haalbaar zijn. Naast de verre reizen biedt MundoRado Reizen ook reizen aan binnen Europa.
 
In 2003 gingen er nog maar 11 deelnemers op reis met Stichting Gehandicaptenreizen, in 2006 was dit aantal al ruim vervijfvoudigd. Er zijn reizen uitgevoerd naar onder andere Mexico, Costa Rica, Kenia, Turkije en Australië. De reizen worden begeleid door één of twee vrijwilligers (afhankelijk van de groepsgrootte). Daarnaast is er soms ter plaatse extra begeleiding: "handjes" om te sjouwen of te duwen en een gids/reisleider uit het land zelf.
 
Op 1 november 2007 heeft Stichting Gehandicaptenreizen zich aangesloten bij Stichting Het Buitenhof om zo verder te professionaliseren. Door deze aansluiting werd Gehandicaptenreizen lid van de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Verder profiteert Gehandicaptenreizen van de jarenlange ervaring en inkoopkracht van Stichting Het Buitenhof. Op 9 september 2013 is de naam Gehandicaptenreizen gewijzigd in MundoRado Reizen. MundoRado Reizen betekent letterlijk de wereld (Mundo) verkennen op wielen (Rado). Hiermee bedoelen wij dat iedereen met een zorgbehoefte of hulpmiddel vakantie kan vieren, wáár dan ook in de wereld en wát uw leeftijd ook is. En voor de puzzelaars: in de naam zit ook het woord dorado verstopt, vrij vertaald goud, wat weer een verwijzing is naar de locatie van ons kantoor: Gouda.