Manieren van betalen

MundoRado Reizen is onderdeel van Stichting Het Buitenhof: activiteiten van Stichting Het Buitenhof kunnen op vier manieren betaald worden vanuit eigen middelen, vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB), Zorg in Natura (ZIIN) en vanuit fondsen. MundoRado Reizen mag (respijt)zorg en begeleiding leveren voor de indicaties die zijn afgegeven door WMO of WLZ. Wanneer u Zorg in Natura (ZIN) ontvangt van een andere zorgaanbieder kunnen wij in overleg met de zorgaanbieder (een deel van) de indicatie inzetten. Als u uw Persoonsgebonden Budget (PGB) wilt gebruiken, is dit in veel situaties mogelijk.
 
Betalen vanuit PGB
Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Kosten die u vanuit PGB kunt betalen zijn onder te verdelen in:
 
1. Begeleiding Groep (BG)
2. Persoonlijke Verzorging (PV)
3. Kortdurend Verblijf (KV)  
 
Kosten die u niet vanuit PGB kunt betalen zijn:
activiteiten, reserveringskosten, Calamiteitenfonds (bij vakanties naar het buitenland) en de reis- en /of annuleringsverzekering.

 
Gemiddelde tarieven Begeleiding
 

Begeleiding
ZIN
PGB
Prijs per dagdeel Buitenhof Reizen, Kompas Reizen MundoRado Reizen en Ouderen Vakanties
In overleg met zorginstelling
€ 50

Per etmaal wordt maximaal 1 dagdeel ingezet.
Prijs per dagdeel AutiTravel
In overleg met zorginstelling
€ 37,50

Per etmaal worden maximaal 2 dagdelen ingezet.

Werkwijze
Indien u (een deel) wilt betalen met PGB, dient u een: 
  1. Zorgovereenkomst in te vullen: we hebben alvast enkele gegevens voor u ingevuld. Vul zelf de overige onderdelen van de zorgovereenkomst in en stuur deze naar Stichting Het Buitenhof op.  
  2. Zorgbeschrijving in te vullen. Ook hier hebben we al enkele gegevens ingevuld. Zelf vult u uw naam- en adresgegevens én onderdeel 2 in. Stuur deze dan ook ondertekend naar Stichting Het Buitenhof op.

U kunt hier de verschillende formulieren downloaden:
1. Voorwoord bij zorgovereenkomst
2. Zorgovereenkomst 
3. Zorgbeschrijving Stichting Het Buitenhof

Voor beide formulieren (zorgovereenkomst en zorgbeschrijving) geldt dat Het Buitenhof na ontvangst de formulieren ook ondertekent en de originelen per post aan u terugstuurt. U dient er zelf voor te zorgen dat u deze formulieren voorafgaand aan uw vakantie aan het zorgkantoor of de SVB toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.

Belangrijk:
Na de reservering van uw vakantie ontvangt u een boekingsbevestiging/ factuur en informatie over de aanbetaling en restantbetaling:

1) De aanbetaling dient u binnen 14 dagen te voldoen. 
2) De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor het begin van de vakantie te worden voldaan.
 
Direct na afloop van de vakantie ontvangt u van Stichting Het Buitenhof een factuur die doorgestuurd kan worden aan de SVB. Deze factuur voldoet aan de eisen van de SVB/zorgkantoren. Na betaling door de SVB aan Stichting Het Buitenhof, storten wij het bedrag dat de SVB heeft betaald direct terug op uw rekening. Het komt er dus op neer dat u de totale reissom in eerste instantie zelf betaalt (u bent hiervoor zelf verantwoordelijk) en achteraf vergoed krijgt.
 
Betalen vanuit ZIN
Zorg in Natura wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan u verleent en de administratie regelt. Bij ZIN is de instelling altijd een door de gemeente/ zorgkantoor/ zorgverzekeraar/ gecontracteerde zorgverlener/ zorginstelling. Wanneer u zorg en begeleiding ontvangt van een zorgverlener middels Zorg In Natura, kunnen wij op uw verzoek contact opnemen met de zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende uw vakantie. Wij sluiten vervolgens een raamovereenkomst in samenspraak met uw zorgverlener af. De reguliere zorgverlener is niet verplicht hier zijn/haar medewerking aan te verlenen.
 
Bent u een reiziger en wilt u meer informatie?
Voor meer informatie voor reizigers klik hier
 
Werkzaam bij een zorginstelling en wilt u meer informatie?
Voor meer informatie voor zorginstellingen klik hier
 

Mantelzorg - respijtzorg
Bent u afhankelijk van mantelzorg? Het is ook belangrijk dat uw mantelzorger een aantal dagen géén zorg hoeft te bieden: even tot rust komen om overbelasting te voorkomen. En wat is mooier dan uw mantelzorger rust te gunnen, terwijl u kunt genieten van een vakantie? Stichting Het Buitenhof zorgt immers graag voor vervangende zorg, oftewel respijtzorg gedurende meerdaagse logeerarrangementen. Hiervoor kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

• Gemeente: WMO-ondersteuning. Vraag de gemeente om meer informatie.
• Zorgkantoor: Wet langdurige zorg (Wlz).
• Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg - deels - binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
• De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).
 
Betalen vanuit fondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt. Let wel: aanvragen nemen veelal veel tijd in beslag. Informeer daarom tijdig via websites van het fonds waarvan u gebruik wilt maken, zoals: www.phelps-stichting.nl www.lichthoeve.nl www.gaandeweg.nl www.stinafo.nl