Manieren van betalen

PGB en andere betaalmogelijkheden

MundoRado Reizen organiseert vakanties voor mensen die begeleiding en/of zorg nodig hebben. De kosten voor deze vakanties zijn hoger dan die van de “reguliere” vakantieganger. De meerkosten worden veroorzaakt door de intensieve begeleiding op onze reizen; de kosten voor onze vrijwilligers. Voor onze reizigers die langdurige zorg genieten bestaat de mogelijkheid om een deel van deze kosten vergoed te krijgen. Wij zijn een geregistreerde zorginstelling met AGB code 98103597.

1. Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig heeft. Dit kan zijn vanuit Wmo, Wlz, of Zvw. Kosten die u vanuit PGB kunt betalen zijn onder te verdelen in:

1. Begeleiding Groep (BG)
2. Persoonlijke Verzorging (PV)
3. Logeeropvang, Kortdurend Verblijf (KV). Dit is inclusief begeleiding.
 

Kosten die u niet vanuit PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten, bijdrage SGR, calamiteitenfonds (bij vakanties naar het buitenland) en de reis­ en/of annuleringsverzekering.


PGB tarief 2024 - Begeleiding
Wij maken gebruik van een gestandaardiseerd PGB­-uren/ dagtarief:


Vliegreizen Europa
Begeleiding categorie Avontuurlijk, Toegankelijk en Jongeren
Uurloon: € 10,00
Dagloon: € 80,00

Begeleiding Zorg (1 op 1 en 1 op 2)
Uurloon: € 13,00
Dagloon: € 104,00
 

Vliegreizen Ver en (Rivier­)Cruises
Begeleiding categorie Avontuurlijk, Toegankelijk en Jongeren
Uurloon: € 12,00
Dagloon: € 96,00

Begeleiding categorie Zorg (1 op 1 en 1 op 2)
Uurloon: € 15,00
Dagloon: € 120,00
 

PGB tarief 2024 - Logeeropvang / Kortdurend verblijf
Dit zijn de kosten voor alle overnachtingen, de maaltijden, zorg en begeleiding. Omdat de kosten per reis verschillen blijft dit maatwerk. Voor meer informatie kunt u daarom altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0182-­587058 of mail naar PGB@buitenhof.nl of ZIN@buitenhof.nl
 

Werkwijze

Indien u (een deel) wilt betalen met PGB, dient u een: 
  1. Zorgovereenkomst in te vullen via onderstaande link. 
  2. Zorgbeschrijving in te vullen als je PGB via een zorgkantoor hebt. Ook hier hebben we al enkele gegevens ingevuld. Zelf vult u uw naam- en adresgegevens én onderdeel 2 in. Stuur deze dan ook ondertekend naar Stichting Het Buitenhof op.
  3. Heeft u een doorlopende zorgovereenkomst en verandert er iets, maak dan gebruik van een wijzigingsformulier.

U kunt hier de verschillende formulieren downloaden:
1. Zorgovereenkomst 
2. Zorgbeschrijving Stichting Het Buitenhof
3. Wijzigingsformulier SVB

Voor alle formulieren (zorgovereenkomst, zorgbeschrijving of wijziging) geldt dat Het Buitenhof na ontvangst de formulieren ook ondertekent en de originelen per post aan u terugstuurt. U dient er zelf voor te zorgen dat u deze formulieren voorafgaand aan uw vakantie aan het zorgkantoor of de SVB toestuurt, zodat zij de betaling vanuit PGB kunnen goedkeuren.

Nieuw is de mogelijkheid om via een PGB Portal, de PGB zaken te regelen. Kijk of dit voor u ook van toepassing is.

Belangrijk:
Na de reservering van uw vakantie ontvangt u een boekingsbevestiging/ factuur en informatie over de aanbetaling en restantbetaling:

1) De aanbetaling dient u binnen 7 dagen te voldoen. 
2) De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor het begin van de vakantie te worden voldaan.
 
U ontvangt samen met de door ons ondertekende overeenkomst een factuur die na de vakantie doorgestuurd kan worden aan de SVB. Deze factuur voldoet aan de eisen van de SVB/zorgkantoren. Na betaling door de SVB aan Stichting Het Buitenhof, storten wij het bedrag dat de SVB heeft betaald direct terug op uw rekening. Het komt er dus op neer dat u de totale reissom in eerste instantie zelf betaalt (u bent hiervoor zelf verantwoordelijk) en achteraf vergoed krijgt.
 
2. Zorg in Natura (ZIN)

Zorg in Natura wil zeggen dat een zorginstelling zorg aan u verleent en de administratie regelt. Wanneer u zorg en begeleiding ontvangt van een zorgverlener middels Zorg In Natura, kunnen wij op uw verzoek contact opnemen met de zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende uw vakantie. Wij sluiten, in samenspraak met uw zorgverlener, vervolgens een raamovereenkomst af. Inmiddels heeft Stichting Het Buitenhof met ruim 40 zorginstellingen een raamovereenkomst. Hier treft u een lijst aan van deze zorgverleners. Staat uw zorgverlener hier niet tussen, maar bent u wel geïnteresseerd in de mogelijkheden, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Let op: De reguliere zorgverlener is niet verplicht hier zijn/haar medewerking aan te verlenen.
 
Bent u een reiziger en wilt u meer informatie?
Voor meer informatie voor reizigers klik hier

Werkzaam bij een zorginstelling en wilt u meer informatie?
Voor meer informatie voor zorginstellingen klik hier
 

3. Mantelzorg - respijtzorg

Wat is mooier dan uw mantelzorger rust te gunnen, terwijl u kunt genieten van een vakantie? MundoRado Reizen zorgt immers graag voor vervangende zorg, oftewel respijtzorg gedurende meerdaagse logeerarrangementen. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding. Afhankelijk van uw situatie kunt u terecht bij:
• Gemeente: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vraag de gemeente om meer informatie.
• Zorgkantoor: Wet langdurige zorg (Wlz).
• Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg ­ deels ­binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden, of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
• De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Meer informatie en advies is via de site van de SVB , www.zorgwijzer.nl of bij Per Saldo de vereniging van PGB-houders te krijgen.
 

4. Zorgovereenkomst Vlaanderen

Als inwoner van Vlaanderen is het mogelijk om met een Persoonsvolgend Budget in Cash een tegemoetkoming aan te vragen voor de begeleidingskosten tijdens de vakantie (dagondersteuning) met Het Buitenhof. Dit is mogelijk bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH. Voor informatie over het Persoonsvolgend Budget kunt u terecht op de website van het VAPH
Om dit te regelen moet er een registratieformulier worden ingevuld voor de overeenkomst met Het Buitenhof voor deze kosten. Klik hier om de overeenkomst in te vullen. 
Dit formulier vult u zo volledig mogelijk in en u stuurt dit ondertekend naar pgb@buitenhof.nl.
Het Buitenhof vult het formulier verder in/aan en stuurt dit voorzien van de benodigde bijlagen weer terug.
De financiële afhandeling vindt plaats op de gebruikelijke wijze middels verantwoording aan het VAPH. U ontvangt hiervoor van ons een aparte factuur (kostenspecificatie) met daarop de vermelde zorgkosten voor uw administratie.

Betalen vanuit fondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt. Let wel: aanvragen nemen veelal veel tijd in beslag. Informeer daarom tijdig via websites van het fonds waarvan u gebruik wilt maken, zoals: www.lichthoeve.nl, www.fondsenhandicap.nl, www.lsbs.nl

Belastingaftrek zorgkosten
In jouw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kun je bij de buitengewone uitgaven de extra kosten die jij tijdens jouw vakantie moet maken, opvoeren als aftrekpost. Het betreft de extra kosten die betrekking hebben op verpleging en persoonlijke verzorging en extra (gezins)begeleiding. Of jij voor deze aftrek in aanmerking komt, is uiteraard afhankelijk van de voorwaarden die de belastingdienst stelt. Deze voorwaarden hebben betrekking op jouw situatie, jouw totale buitengewone uitgaven en de hoogte van jouw drempel. Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst, voorwaarden aftrek zorgkosten belasting.
Je kunt bij ons een gespecificeerde factuur opvragen.