Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Stichting Het Buitenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Stichting Het Buitenhof gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.
 

Stichting Het Buitenhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website(s) van Stichting Het Buitenhof. Stichting Het Buitenhof behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.
 

Stichting Het Buitenhof kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door Stichting Het Buitenhof verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van onderbreking in de beschikbaarheid van de website.