Missie en Visie

Het Buitenhof is in 1976 opgericht vanuit de idealistische doelstelling kwalitatief hoogstaande reizen te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij integratie in het reguliere toerisme voorop staat. Vanuit deze doelstelling is gekozen voor een Stichting als rechtsvorm, waarbij de Stichting geen winstoogmerk nastreeft en volledig onafhankelijk van subsidies opereert. MundoRado Reizen streeft als onderdeel van Stichting Het Buitenhof ook geen winstoogmerk na.
 
Missie
Ons motto: Iedereen heeft recht op onbeperkt vakantieplezier!
Onze missie: MundoRado Reizen organiseert kwalitatief hoogstaande reizen naar bestemmingen verspreid over de gehele wereld voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet- aangeboren hersenletsel.
 
Visie
MundoRado Reizen biedt, dankzij haar vele vrijwilligers, vakanties aan die op een professionele wijze georganiseerd worden en inspelen op de individuele behoeftes van onze reizigers. MundoRado Reizen is als onderdeel van Stichting Het Buitenhof specialist en marktleider op het gebied van aanbod van vakanties voor mensen met een beperking.  
 
Werken vanuit kernwaarden

De medewerkers èn vrijwilligers van MundoRado Reizen staan voor de volgende kernwaarden:  
 
Inlevingvermogen
Wij verplaatsen ons zo goed mogelijk in onze reizigers; vanaf het contact tussen onze reserverings-medewerkers met de klant (reizigers, ouders/ verzorgers) tot en met de uiteindelijke uitvoering van de reis door onze vrijwilligers, staan alle handelingen in het teken van het doel onze reiziger een onvergetelijke vakantie te bieden. Onze medewerkers hebben aandacht voor het leren omgaan met beperkingen. Niet alleen voor de reiziger zelf, ook voor de naaste omgeving van de reiziger. Correcte bejegening is een groot goed. Onze medewerkers bouwen doorgaans een intensieve band op met onze reizigers, wat tot uiting komt in een grote trouwe groep reizigers.


Professioneel

Ondanks het feit dat MundoRado Reizen onderdeel is van een Stichting en haar bestaansrecht dankt aan de inzet van honderden vrijwilligers, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten en diensten en daar handelen wij ook naar. We hebben in ruim 40 jaar veel ervaring opgedaan en kennis opgebouwd door trainingen en opleidingen om specifieke kennis van zowel vrijwilligers als medewerkers op kantoor te ontwikkelen. Professionaliteit hangt immers nauw samen met de kwaliteit van de organisatie als geheel. Deze kennis en ervaring vertaalt zich in een hoog aantal trouwe reizigers en positieve beoordelingen.


Betrouwbaar

MundoRado Reizen is een betrouwbare partner. Onze reizigers kunnen de zorg voor de organisatie van hun vakantie met een gerust hart aan ons overlaten. In ruim 40 jaar hebben wij kennis opgebouwd en ervaring verkregen op gebied van de vakantiemogelijkheden voor en behoeftes van onze reizigers. Betrouwbaar zijn komt o.a. tot uiting in het nakomen van gemaakte afspraken, in het zorgvuldig omgaan met de privacy van onze reiziger en het bieden van ondersteuning daar waar wordt gevraagd.  


Trots

Wij zijn trots op onze organisatie, onze reizigers en ons aanbod van vakantiereizen. Het plezier wat dit onze reizigers geeft, dáár doen wij het voor! Onze reizigers en vrijwilligers zijn trots om met MundoRado Reizen op vakantie te gaan. Een trouwe groep, zowel reizigers als vrijwilligers, die jaarlijks de weg naar MundoRado Reizen vinden.


Betrokken

Te allen tijde luisteren wij naar de wensen en behoeften van onze reizigers, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat hun vakantie naar (meer dan) tevredenheid verloopt. Het geven van optimale persoonlijke aandacht is daarbij een essentieel onderdeel. Het bieden van onbeperkt vakantieplezier staat voor ons centraal! Onze medewerkers zijn gemotiveerde mensen die van hun vak houden en weten dat zij alleen door samenwerking de visie en missie van MundoRado Reizen kunnen realiseren.