Why, How & What

Stichting Het Buitenhof is een unieke reisorganisatie voor mensen met een beperking. Met 20 medewerkers op kantoor én de bijna 800 vrijwillige reisbegeleiders werken wij met elkaar met hart en ziel aan de organisatie van fantastische vakanties voor onze reizigers. Dit doen wij al sinds 1976 zonder enige subsidie van de overheid en zonder winstoogmerk. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers, is Stichting Het Buitenhof in staat vakanties aan te bieden die op een professionele wijze georganiseerd worden en inspelen op de individuele behoeftes van alle reizigers.

Why - Waarom we het doen

Stichting Het Buitenhof organiseert reizen voor mensen met een beperking om hun maatschappelijke welzijn te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Door deze vakanties ervaren deelnemers autonomie, verbondenheid en competentie, zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. De reizen bieden mensen met een beperking de kans om hun eigen keuzes te maken, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en gevoel van onafhankelijkheid. Daarnaast helpt het reizen in een groep hen om nieuwe vriendschappen te sluiten en te beseffen dat ze niet alleen zijn, wat eenzaamheid tegengaat en sociale vaardigheden versterkt. Tijdens deze vakanties ontdekken deelnemers bovendien hun eigen capaciteiten en bouwen ze zelfvertrouwen op door uitdagingen te overwinnen. Stichting Het Buitenhof zet zich met passie in om deze positieve impact te realiseren, reis na reis, en maakt hiermee een wezenlijk verschil in het leven van mensen met een beperking.

De WHY van Stichting Het Buitenhof is dan ook als volgt geformuleerd:

De impact van onbeperkt vakantieplezier!


How - Hoe we het doen

Stichting Het Buitenhof heeft zich de afgelopen 47 jaar gespecialiseerd in begeleide groepsreizen voor mensen met een beperking. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn autonomie, verbondenheid en competentie essentieel voor persoonlijke groei. Wij waarborgen deze elementen door onze groepsreizen zo te organiseren dat deelnemers zich betrokken voelen en een gevoel van verbondenheid ervaren. Ons uitgebreide wereldwijde reisaanbod en de aandacht voor individuele behoeften binnen de groep helpen deelnemers hun autonomie en competentie te ontwikkelen. Door verschillende labels en categorieën bieden we een breed scala aan reismogelijkheden aan een diverse doelgroep. Dit unieke aanbod zorgt ervoor dat mensen met een beperking op een veilige manier de wereld kunnen ontdekken. Ons doel is om in 2040 kwalitatief hoogstaande begeleide groepsreizen aan 40.000 reizigers te bieden.

De HOW van Stichting Het Buitenhof is dan ook als volgt geformuleerd:

We organiseren begeleide groepsreizen met een wereldwijd aanbod voor mensen met een beperking, met oog en zorg voor het individu binnen de groep.

 

What - Wat we doen

Om de ambitie te realiseren hebben we vijf strategische pilaren gedefinieerd. Alle activiteiten van Stichting Het Buitenhof dragen bij aan een van de volgende pilaren. Wij gaan onze ambitie realiseren aan de hand van de volgende vijf pilaren: