Brancheverenigingen & Organisaties

MundoRado Reizen is een handelsnaam van Stichting Het Buitenhof en is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en organisaties:

ANVR-Consumentenvoorwaarden 
Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle reizen in deze reisgids, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf 
 
Calamiteitenfonds
Stichting Het Buitenhof (KvK 4114 9019)  is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds. Zie www.calamiteitenfonds.nl
Alle reizen welke gepubliceerd staan in deze brochure vallen binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk op www.sgr.nl voor meer informatie.