Brancheverenigingen & Organisaties

MundoRado Reizen is een handelsnaam van Stichting Het Buitenhof en is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en organisaties:

 
ANVR-Reizigersvoorwaarden
Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge
normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.
De navolgende bepalingen zijn door Buitenhof Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken. Klik hier om de algemene voorwaarden Buitenhof Reizen te bekijken.

 
Calamiteitenfonds
Het Buitenhof is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Zie de website www.calamiteitenfonds.nl
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis
waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of
niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis.
 
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Het Buitenhof (KvK nr. 41149019) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/wp/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (https://www.sgr.nl/wp/reisorganisaties/garantieregeling/) vallen de op
deze website
 gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten
reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie
gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd
op reis
 kunt blijven gaan.