Navigatie

Adressen

 • Bezoekadres
  Noothoven van Goorstraat 11e Gouda
 • Postadres
  Postbus 109, 2800 AC Gouda
 • Informatie & Reserveringen
 • 0182-587056
  (MundoRado Reizen)
 • info@mundorado.nl
 • Kamer van Koophandel
  41149019
 • BTW-nummerNL
  61.73.305.B01

Algemene informatie

MundoRado Reizen is een handelsnaam van Stichting Het Buitenhof en is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en organisaties: 

 

ANVR Reisvoorwaarden

 
Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik op ANVR brochure voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR informatie.  


Calamiteitenfonds

 Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 
 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier voor alle informatie over de garantieregeling. http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.

 

Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties

De NBAV heeft als doel om voor reizigers met een functiebeperking het aanbod van vakanties en aangepaste accommodaties inzichtelijk te maken. Daarnaast zet de NBAV zich in voor deze reizigers om hun belangen te behartigen in het kader van integratie en emancipatie. De kwaliteit van de aangesloten organisaties wordt getoetst aan de keurmerkcriteria die de NBAV heeft opgesteld. Het Buitenhof is natuurlijk ook lid van de NBAV.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

  Stichting Het Buitenhof (KvK 41149019) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Meer informatie over de SGR: http://www.sgr.nl/garantieregeling

 

Better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. 
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. 
Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

 

 

WAT U NOG MEER MOET WETEN

Diëten

Diëten kunnen bij MundoRado Reizen opgegeven worden. Hier zal op de plaats van bestemming zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Wij kunnen het dieet echter niet garanderen. Eventuele meerkosten voor het aangevraagde dieet worden aan u doorberekend.

 

1-persoonskamer

U heeft alleen recht op een 1-persoonskamer indien u deze boekt en de toeslag hiervoor betaalt. Doordat er soms per reis slechts een aantal rolstoelvriendelijke kamers beschikbaar zijn, kan de toeslag voor een rolstoeltoegankelijke eenpersoonskamer hoger zijn. Als dit het geval is, nemen wij bij boeking telefonisch contact met u op.

 

Reis- en annuleringsverzekering

Bij de reissom zijn de reis- en annuleringsverzekering niet inbegrepen. MundoRado Reizen verplicht haar reisdeelnemers om een reisverzekering af te sluiten. Indien u nog geen reisverzekering heeft, adviseren wij u de reisverzekering via ons af te sluiten, wij hebben goede afspraken met de Europeesche Verzekeringen.

 

MundoRado Reizen verplicht haar reisdeelnemers niet tot het afsluiten van een annuleringsverzekering, echter adviseren wij het u zeer dringend. Ook een annuleringsverzekering  kunt u via ons bij Europeesche Verzekeringen afsluiten. Indien u deze besluit zelf af te sluiten, moet u dit doen binnen een week na ontvangst van de factuur!


Reissom

Wat is INBEGREPEN:

 • Internationale vlucht(en) en eventueel genoemde binnenlandse vlucht(en)
 • Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen
 • Transfer van en naar het vliegveld
 • Nederlandse begeleiders
 • Inbegrepen excursies en entreegelden
 • Aangepast vervoer op de bestemming
 • Overnachtingen en genoemde maaltijden

 

Wat is NIET INBEGREPEN:

 • Overige maaltijden en consumpties
 • Optionele excursies
 • Fooien
 • Reis- en annuleringsverzekering
 • Reserveringskosten á € 25,00
 • Bijdrage Calamiteitenfonds á €2,50
 • Eventueel aan te schaffen visum

 

Olieprijzen

Zoals u het afgelopen jaar heeft gemerkt zijn de olieprijzen zeer sterk in beweging geweest. De prijzen in onze brochure zijn gebaseerd op de situatie per 1 december 2015. Door de enorme schommelingen in de olieprijzen is MundoRado Reizen genoodzaakt enig voorbehoud te maken voor de in deze brochure vermelde prijzen van vliegreizen. Indien de olieprijzen in 2016 excessief stijgen vanaf het moment van in druk geven van de brochure (1 december 2015) dan zien wij ons genoodzaakt het prijsverschil aan u door te belasten. Dit betekent dat de prijzen op de website af kunnen wijken van de prijzen in de brochure.

 

Kwaliteitsbeheer

Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Indien u tijdens de reis een onvolkomenheid constateert, meldt u uw klacht dan direct bij uw begeleider, zodat men tijdig of misschien direct een oplossing kan bieden. Als de klacht door onze begeleider niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij u direct contact op te nemen met ons noodnummer. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar! Mocht de klacht noch door onze begeleider

noch middels ons noodnummer naar wens zijn opgelost, dient u samen met de begeleider een officieel klachtenformulier in te vullen, welke u binnen één maand na terugkomst van uw vakantie kunt indienen. Een klacht die niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen, zie de ANVR Reisvoorwaarden

 

Tot slot

Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier, verklaart u akkoord te gaan met alle voorwaarden zoals vermeld in bovenstaande algemene informatie en boekingsvoorwaarden.

© Buitenhof Algemene voorwaarden