Wat bieden we u?

  • Veel plezier met leuke reizigers én andere enthousiaste vrijwilligers.
  • Vergoeding van de reis, reiskosten en verzekering.
  • Trainingsdag met collega-begeleiders en begeleiding tijdens de reis door een ervaren coördinator.
  • Hulp bij aanvragen van buitengewoon verlof. Sommige werkgevers vergoeden een deel van de vrije tijd die hun werknemers in vrijwilligerswerk steken.
  • Een leuke maandelijkse vrijwilligersnieuwsbrief, een besloten vrijwilligerssite en een vrijwilligers Facebookpagina om uw reiservaring te delen. 

Interesse om reisbegeleider te worden? Bekijk dan of u voldoet aan de criteria welke u kunt vinden onder het kopje 'wat verwachten we van u?'. Dit is belangrijk zodat wij onze reizigers én ook alle vrijwilligers samen een goede vakantie kunnen bieden.