Ik ben aangenomen en dan?

 U ontvangt van ons:

-Vrijwilligersovereenkomst in tweevoud (graag ondertekend retourneren)
-Gedragscode
-Aanvraagformulier voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast neemt u samen met andere nieuwe begeleiders deel aan onze trainingsdag. Ook vult u digitaal een formulier in waarmee u aangeeft in welke periode u beschikbaar bent om een reis te begeleiden. Op basis van deze informatie delen wij u in op een reis.